Kamis, 30 Januari 2020

Kutipan Hikmah Januari 2020

Perlombaan yang diseru oleh Allah Ta'ala dalam al-Qur'an adalah perlombaan dalam kebaikan. Waktu perlombaan sepanjang hayat, pengumuman pemenang dilakukan saat kelak manusia dikumpulkan di Padang Mahsyar (merujuk QS 2:148)..

oOo

"Tidak ada suatu kata yang diucapkannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap (mencatat)." (QS. Qaf [50]: 8)

oOo

 Orang munafik, kata Allah dlm QS 59:16, akan membujuk manusia agar ingkar pada Allah.Tapi anehnya, ketika kelak di akhirat, ia akan berkata kpda orang yg berhasil ia pengaruhi, "Sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu, karena aku takut kpda Allah." Jadi,  jangan percayai mereka.

oOo

 Orang fasik itu, kata Allah Ta'ala dalam Qur'an surat 59 ayat 19,  adalah orang yang lupa dengan Allah Ta'ala. Akibatnya, Allah Ta'ala jadikan orang itu lupa pada dirinya sendiri.

oOo

Kelak, bila merujuk QS 69:27-31, orang-orang yang menerima catatan amalnya dengan tangan kiri akan berkata, "Wahai kiranya kematian itulah yang menyudahi segala sesuatu. Hartaku sama sekali tidak berguna bagiku. Kekuasaanku telah hilang dariku."
Namun penyesalan tiada guna. Sebab ketika itu, Allah Ta'ala memerintahkan kepada para malaikat,  "Tangkaplah dia. Belenggulah tangannya ke lehernya, lalu masukkanlah dia ke dalam neraka yang menyala-nyala." Na'udzubillah!

oOo

Orang kaya yang amat ketakutan dengan kemiskinan, apakah ia akan bahagia? Tidak!
Orang beriman yang amat takut dengan siksa neraka, apakah ia akan bahagia? Yap, ia pasti bahagia! Sebab, ia akan menjadi orang yang pandai bersyukur dan bersabar.

oOo

Demi angin yang menerbangkan debu, dan awan yang mengandung hujan, dan kapal-kapal yang berlayar dengan mudah, dan malaikat-malaikat yang membagi-bagi urusan. Sungguh, apa yang dijanjikan kepadamu pasti benar. (Az-Zariyat [51]:1-5)

oOo

Kemanakah engkau akan bersembunyi wahai manusia jikalau Allah Ta'ala ternyata lebih dekat kepadanya dibanding urat lehernya? Bahkan Allah Ta'ala mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya (merujuk QS 50:16).

oOo

Apakah hari kiamat itu? Yakni hari ketika seorang sahabat sama sekali tak bisa memberi manfaat kepada sahabatnya yang lain (merujuk QS 44:41).

oOo

Siapakah orang yg banyak berdusta itu? Yakni, kata Allah Ta'ala dalam QS 45:8, orang yang ketika dibacakan ayat-ayat Allah kepadanya, dia tetap menyombongkan diri, seakan2 ia tak mendengarnya. Maka, kata Allah Ta'ala, peringatkanlah ia dengan azab yang pedih.

oOo

Pada saatnya kelak bumi akan diliputi oleh kabut (dukhan) yang datangnya dari langit. Inilah salah satu tanda semakin dekatnya hari kiamat. Allah Ta'ala menurunkan azabnya satu per satu kepada kaum yang ingkar yang masih tertinggal di bumi.

oOo

Iringi ikhtiar dengan doa. Sebab, kata Allah Ta'ala dalam QS 42:12, Dialah yang melapangkan rezeki seseorang, dan Dia pula yang membatasi rezeki itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Hanya milik Dialah perbendaharaan langit dan bumi.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Silahkan berikan komentar yang bermanfaat